Skip to content →

Країна vs Знання

або “Одна коротка прелюдія до всіх відповідей на болючі питання, що починаються з “Чому в Україні…?”

Книговидання.

Порівняно з 1990 роком, кількість книгарень в Україні скоротилася майже в 9 разів1. Станом на 01.02.09 в Україні функціонувало 6724 об’єкти книжкової торгівлі, в т. ч. книжкових кіосків – 1829; книжкових відділів – 3779; книжкових магазинів – 11162. Ми навіть не будемо рахувати, який відсоток, замість пропонувати відвідувачам лише книжки, через низькі прибутки змушені торгувати також канцелярією, дитячими іграшками тощо.

Загальний тираж видань, порівняно з 1990 роком впав більше ніж в три рази, а поступове зростання з 2003 року кількості книжок на одну людину відбувається не в останню чергу за рахунок зменшення населення України (порівняйте в табл. 1 роки 2005 і 2006). Зменшення накладів відбулося не тільки за рахунок нестабільної економіки, але й за рахунок зменшення держзамовлення для бібліотек: за період з 1990 по 2008 рік кількість бібліотек зменшилася з 25,6 тис. до 20,6 тис; загальний бібліотечний фонд зменшився з 419 млн. примірників до 352 млн. (в 2007 і 2008 роках відбулося повільне зростання фонду, що впав у 2006 до 324 млн.)3.

Позитивним моментом є те, що за відсутності радянської цензури та за можливості створювати власні видавництва асортимент книжок зріс порівняно з 1990 роком у 3,4 рази.

Рік видання Кількість книг і брошур, друк. од. тираж, млн. примірників Середній тираж одного видання, тис. пр. Кількість книг і брошур на одного жителя в Україні, пр.
1990 7046 170 19,3 3,3
1991 5855 136 23,3 2,6
1992 4410 130 29,1 2,5
1993 5002 88 17,6 1,7
1994 4752 52 10,9 1
1995 6109 68 11,2 1,3
1996 6074 52 8,5 1
1997 7004 51 7,9 1,1
1998 7065 44 6,2 0,9
1999 6282 22 3,5 0,4
2000 7749 44 5,6 0,9
2001 10614 50 4,7 1
2002 12444 48 3,8 1
2003 13805 39 2,9 0,8
2004 14790 53 3,6 1,1
2005 15720 54 3,4 1,15
2006 15867 54 3,4 1,16
2007 17987 56 3,1 1,2
2008 24040 58 2,4 1,26

Табл. 1. Випуск книг і брошур в Україні за 1991-2005 рр. 4

Відсоток іноземної (переважно російської) книжкової продукції в Україні, яким інколи намагаються виправдати низькі показники зацікавленості книжкою (популярне “мало читають, бо мало читають українських видань, разом із російськими має вийти адекватна цифра”) доволі значний, але він не здатний радикально вплинути на статистику. За даними на 2005 р. в Україні вроздріб було продано книжкової продукцій на суму 1180005,7 тис. грн., з них товарів виробництва України – на 1027408,2 тис. грн.5, тобто частка українських (не плутати з україномовними) видань становила близько 86%.

За опитуваннями, частка населення у віці 15-59 років, що особисто купували бодай 1 книжку протягом останніх 3 місяців становить близько 35% (43% жінок, 27% чоловіків)6. Маємо сумнів щодо адекватності результатів цього опитування.

Порівняємо з показниками інших країн світу. Дані зі звіту Європейської Федерації Книгопродавців (European Booksellers Federation) на 26.01.2009 р.7, поєднані з даними про кількість населення8. Для порівняння додано Україну:

Країна Кількість книжкових магазинів Населення Кількість населення на 1 книжковий магазин
Данія 450 5519441 12265
Естонія 100 1340000 13400
Фінляндія 300 5348306 17828
Франція 6000* 65073482 10845
Німеччина 7394 82002000 11090
Греція 3120 11257285 3608
Угорщина 750 10031208 13374
Італія 5000 60157214 12031
Голандія 1572 16561000 10534
Польща 2620 38100700 14542
Португалія 300 10627250 35424
Іспанія 2300 45967632 19985
Швеція 5000 9316256 1863
Великобританія 3100 61634599 20849
Норвегія 600 4843400 8072
Україна 1116 46029281 41244

* – Звіт EBF наводить цифру 1600, що видається нам заниженою (можливо, більшість французьких магазинів не є членами Федерації). Цифру 6000 взято з докладу Європейської Комісії9.

Таблиця 2. Кількість книжкових магазинів в країнах Європи.

Як бачимо, кількість книжкових магазинів в Україні в 3,5 рази менше ніж середні показники по Європі. В Україні лише 110 міст мають населення більше 41244, населення менше 41000 мають 348 міст, 886 селищ міського типу та 28490 сіл.

2007-го року в Польщі сукупний тираж виданих книжок був у 2,6 рази більший аніж в Україні, середній наклад видання – в 2,2 рази. 3,8 книг припадає на одного жителя Польщі, що втричі більше, ніж на одного жителя України.

2003 2004 2005 2006 2007
Видано назв 22 430 20 830 20 410 19 860 21 810
Вперше видано назв 12 390 11 650 12 040 11 990 13 260
Тираж, млн. екз. 133,6 138,5 141,5 133,6 146,4
Середній тираж видання, екз. 5 956 6 649 6 933 6 727 6 713

Таблиця 3. Книговидання в Польщі.10

У Великобританії щороку видається у 5,5 разів більше назв книжок, ніж у Польщі та в 5 разів більше ніж в Україні. В США видається у 8 разів більше назв ніж в Україні.

1994 93,475
1995 104,118
1996 112,627
1997 111,348
1998 122,922
1999 128,115
2000 124,423
2001 120,895
2002 124,94
2003 129,762
2004 121,556
2005 108,086
2006 112,865
2007 115,816
2008 120,947

Таблиця 4. Видано назв книжок у Великобританій, 1994 – 2008.11

1993 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004
104,124 113,589 119,357 122,108 141,703 147,12 171,061 190,078

Таблиця 5. Видано назв книжок у США, 1993 – 2004.12

США Україна
1990 2004 1990 2004
Бібліотечний фонд, млн 1394 2010 419 333
Книжок на душу населення, прим 5,6 7,1 8,1 7

Таблиця 6. Бібліотечний фонд у США та Україні, 1990 – 2004.13

ВНЗ.

Нещодавно, на зустрічі з членами спілки ректорів вищих навчальних закладів України Президент Віктор Ющенко наголосив на тому, що “сьогодні мережа вищих навчальних закладів України налічує 881 заклад. Із них 353 мають ІІІ-ІV рівні акредитації (університети, академії, інститути, консерваторія). Як приклад Глава держави навів такі країни, як Велика Британія, де відповідний показник складає 96, Франція – 78, Італія – 65, Іспанія – 5, Польща – 11”. Також він зазначив, що “проблемою багатьох закладів є замала кількість студентів, що, в середньому, становить всього 6,6 тис. осіб, коли у більшості країн світу в університетах навчається, в середньому, 30 тисяч студентів.”14

До чудової статті Олександра Зінченка15 про корупцію, особливості навчального процесу та демографічні загрози можна додати лише безпосередні статистичні дані.

Кількість закладів: Кількість студентів у закладах:, тис.
I-II рівнів акредитації III-IY рівнів акредитації I-II рівнів акредитації III-IY рівнів акредитації
1990/91 742 149 757 881,3
1991/92 754 156 739,2 876,2
1992/93 753 158 718,8 855,9
1993/94 754 159 680,7 829,2
1994/95 778 232 645 888,5
1995/96 782 255 617,7 922,8
1996/97 790 274 595 976,9
1997/98 660 280 526,4 1110
1998/99 653 298 503,7 1210,3
1999/00 658 313 503,7 1285,4
2000/01 664 315 528 1402,9
2001/02 665 318 561,3 1548
2002/03 667 330 582,9 1686,9
2003/04 670 339 592,9 1843,8
2004/05 619 347 548,5 2026,7
2005/06 606 345 505,3 2203,8
2006/07 570 350 468 2318,6
2007/08 553 351 441,3 2372,5
2008/09 528 353 399,3 2364,5

Таблиця 7. Кількість вищих навчальних закладів та кількість студентів (дані на початок року)16.

Неозброєним оком видно блискавичне переформатування навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації на академії та університети. Якщо на 1991/92 навчальний рік було зараховано 173,7 тис. студентів до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (411,2 тис. всього), то на 2000/01 навчальний рік вже 346,4 тис. (всього 536,5 тис.), а на 2006/07 – 507,7 тис. (658,9 тис. разом).

Evolution of student numbers, by institutional accreditation level

Evolution of student numbers, by institutional accreditation level17 (натисніть щоб збільшити)

Починаючи з 2007 року кількість студентів починає зменшуватись через демографічні показники (від початку дев’яностих років відбувається зменшення народжуваності), однак це відбувається лише за рахунок ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, університети та академії продовжують зростати. На 2008/09 навчальний рік на одного випускника технікума припадає 5-6 випускників університетів. На 7103,1 тис. громадян України віком 15-24 років припадає 2763,8 тис. студентів. Нині абсолютна більшість громадян України після закінчення школи поступає до ВНЗ різних рівнів акредитації (на 2008/09 навч. рік в Україні було 4,6 мільйонів школярів та майже 2,7 млн. студентів, проте шкільна освіта охоплює не три-шість, як ВНЗ, а дев’ять-дванадцять років). Набуття вищої освіти в суспільній свідомості поступово трансформувалося в обов’язковий, подібний до початкової освіти, етап життя і відповідно змінилося ставлення до нього. Змінилося ставлення і до освіти як такої, оскільки вона асоціюється в першу чергу з вищими навчальними закладами. Чи варто шукати аргументи на доведення того, що за умов, коли вищу освіту отримують майже всі, змінилась і якісь цієї освіти?

Побудуємо порівняльну таблицю:

Навчальний рік Кількість студентів у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, тис. Кількість ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Кількість населення віком 15-24, тис.* Кількість аспірантів на кінець навчального року18 Річний тираж книжкової продукції, млн.**
1990/91 881,3 149 7002,9 13374 170
1991/92 876,2 156 7055 13596 136
1992/93 855,9 158 7118,7 13992 130
1993/94 829,2 159 7146,1 14816 88
1994/95 888,5 232 7159,6 15643 52
1995/96 922,8 255 7164,4 17464 68
1996/97 976,9 274 7131,7 19227 52
1997/98 1110 280 7117,9 20645 51
1998/99 1210,3 298 7202 21766 44
1999/00 1285,4 313 7275,9 22300 22
2000/01 1402,9 315 7325,5 23295 44
2001/02 1548 318 7381,2 24256 50
2002/03 1686,9 330 7457,8 25288 48
2003/04 1843,8 339 7478,6 27106 39
2004/05 2026,7 347 7455,7 28412 53
2005/06 2203,8 345 7366,7 29866 54
2006/07 2318,6 350 7266,8 31293 54
2007/08 2372,5 351 7103,1 32497 56
2008/09 2364,5 353 6829,9 33344 58

* – на початок року (1991, 1992, … 2009)19
** – на кінець року (1990, 1991, … 2008)

Таблиця 8. Порівняльна таблиця кількості ВНЗ, студентів та випуску книжкової продукції в Україні.

В 2-3 рози зросла кількість ВНЗ найвищіх рівнів акредитації, кількість студентів та кількість аспіранів. В той же час, майже не змінились демографічні показники для “студентської” вікової групи (істотно зменшились для населення України в цілому) та випуску книжкової продукції. Якщо зростання кількості студентів не стимулює книговидання, то, очевидно, українські студенти взагалі не читають.

Тут наведено лише кількісні показники, але я не впевнений, що якісні показники (що саме читають українці, який відсоток шкільних підручників в сукупному річному тиражі тощо), якщо їх дослідити, змінять загальну картину на краще.

Костянтин Левін, блог Litteralis.com

____________________________________________________________________

1. Книгарні як кітч
2. Держкомтелерадіо: кількість книгарень в Україні починає зростати
3. Держкомстат України
4. Там само.
5. Статистика роздрібної торгівлі друкованими виданнями (код продукції 319) за територіальною ознакою в 2005 році
6. Дослідження ринку книжок в Україні. Травень, 2008 р.
7. The Book Trade in Europe
8. List of countries by population
9. RPM – Book Sales in Europe
10. Rynek książki w Polsce /2007
11. “UK & Irish Titles Published 1994-2008” by Booksellers Association
12. U.S. Book Production, 1993-2004
13. Book Circulation Per U.S. Public Library User Since 1856; Дані Держкомстату
14. В Україні 881 вищий навчальний заклад, в Польщі – 11
15. Зінченко, Олександр. Наступного навчального року не буде… Виші потрібно скорочувати, там немає кому вчитися. (Частина 1); КІНЕЦЬ ОСВІТИ. Що робити з вишами, коли закінчаться абітурієнти? (Частина 2).
16. Держкомстат України
17. Kremen V., Nikolajyenko S. Higher education in Ukraine. Bucharest, 2006. P. 84
18. Держкомстат України
19. Держкомстат України

Published in Освіта, якої прагнемо

Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Security Code: